Duurzaamheid begint waar afval niet meer als afval wordt beschouwd.

Het inzamelen van gebruikte smeermiddelen en hun herraffinage is een echt voorbeeld van de circulaire economie aan het werk. Opnieuw geraffineerde oliën worden gebruikt voor de formulering van smeermiddelen of opnieuw ingezet. Herraffineren zet de afgewerkte olie weer omzet in maagdelijke olie. Dit helpt het verbruik van fossiele brandstoffen en de CO 2 -uitstoot te verminderen.

Q8 Hunt is een duurzame hydraulische vloeistof (volledig hergebruikt) voor uiteenlopende hydraulische toepassingen. Door deze vloeistof te gebruiken, beschermt u de natuurlijke bronnen en vermindert de ecologische voetafdruk aanzienlijk in vergelijking met gebruikelijke hydraulische oliën. Vollenhoven biedt u geheel vrijblijvend advies bij het nagaan van de mogelijkheden bij uw smeermiddelen.